Japan, het spoor is nog vers - vertrekDeshima wordt aan het begin van de zeventiende eeuw gebouwd in de baai van Nagasaki om de 'barbaarse' buitenlanders die handel willen drijven onder te brengen. In tegenstelling tot de koloniale praktijken elders in de wereld komt de handel vreedzaam tot stand. Japan blijft autonoom en profiteert toch van de handel met het Westen, met name Nederland. Van 1641 tot 1859 beheren de VOC en de Staat der Nederlanden de handelspost.

De Nederlanders moeten eer bewijzen aan de heerser van Japan. Daarvoor reizen ze elk jaar en later om de vier jaar, met geschenken naar zijn burcht in Edo (Tokyo). Die reis werd de 'Hofreis' genoemd en Deshima was het startpunt, terwijl het fort van de shogun in Edo, de plaats van aankomst was. De reis duurde drie tot vier maanden.

Dit boek, deel 1, mengt heden met verleden, en brengt met de Draak van het wit (hoofdstuk 1) Deshima en de stad Nagasaki veelzijdig tot leven. Door het vertrekpunt van de Hofreis uitvoerig te belichten, net als het eindpunt Tokyo in boek 2, schenken deze boeken de reiziger een schitterende indruk voor de weg ertussen. En reiken hem het kompas voor de tocht door zijn verbeelding. Die Hofreis wordt bovendien beschreven in een manuscript uit 1789 dat in deze uitgave voor het eerst wordt gepubliceerd. Dit onlangs geschonken journaal van Adriaen Devosch markeert de overgang van boek 1 naar boek 2.

Hier een bescheiden indruk; zie tevens grrr-editions.comSee project >